NAŠE ZAMĚŘENÍ

Projekční firma zaměřená na zpracovávání komplexních projektů pozemních staveb a inženýring.

PROJEKCE

Studie, projekty pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděcí projekty, rozpočty.

INŽENÝRING

Obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběrová řízení na dodavatele stavby, autorské dozory, technické dozory investora, obstarání kolaudačního rozhodnutí.

VIZUALIZACE

Vizualizace interiérů a exteriérů,vytváření virtuálních prohlídek, vsazování modelů budov do fotografií. Pracujeme s kvalitní počítačovou technikou a nejnovější CAD technologii.

NÁŠ TÝM

Ing. Vladimír Čapka

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby. Člen Českého svazu stavebních inženýrů a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, podnikající na základě živnostenského listu v oboru projektová činnost v investiční výstavbě a živnostenského listu v oboru inženýrská činnost ve stavebnictví.

Ing. arch. Vít Svoboda

Autorizovaný architekt pro pozemní stavby, územní plánování, interiérovou tvorbu, zahradní a krajinářskou tvorbu. Člen Obce architektů a člen České komory architektů, podnikající na základě živnostenského listu v oboru projektová činnost v investiční výstavbě a živnostenského listu v oboru inženýrská činnost ve stavebnictví.

GARANCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Naše firma – , Gerstnerova 5, Praha 7 je sdružení, jehož partneři jsou:

Ing. Vladimír Čapka
č. autorizace 0002624
Ing. arch. Vít Svoboda
č. autorizace 00894

Oba partneři projektují v oboru pozemních staveb od r.1978. Do roku 1992 oba pracovali v Pražském projektovém ústavu a do dubna 1994 v ATELIERU 2J.
Po celou dobu oba pracovali jako šéfprojektanti akcí a vedoucí projektových týmů.
Hlavním předmětem činnosti byly projekty velkých občanských staveb
od přípravných fází po realizaci včetně autorských dozorů.

Specializované profese ( vytápění, silnoproud, zdravotní technika ap.) zajišťujeme zkušenými stalými externími spolupracovníky s vysokou odbornou úrovní a s potřebnou autorizací.